Naposledy aktualizováno: 25.09.2018 15:02:42
logo

Obecní knihovna s čítárnou Koclířov

Obecní knihovna Koclířov

Obecní knihovna Koclířov je základní knihovnou obce ve smyslu zákona č. 257/2001 Sb. o knihovnách a podmínkách provozování veřejných knihovnických a informačních služeb (knihovní zákon).

Posláním knihovny je přispívat k rozvoji kultury a vzdělání v obci.

Veřejné knihovnické a informační služby poskytuje knihovna bezplatně.

Knihovna nemá právní subjektivitu, nemůže nabývat svým jménem práv a povinností.

Ministerstvo kultury České republiky vydalo dne 22.12.2003 Osvědčení o zápisu do evidence knihoven, kterým přidělilo evidenční číslo knihovny, a to: 5793/2003. Toto bylo podmínkou pro poskytování a příjem služeb z výkonu regionálních funkcí, nebo-li pro poskytování knihovnických služeb. V prosinci 2003 byla vyhotovena Smlouva o poskytování knihovnických služeb souvisejících s výkonem regionálních funkcí mezi MěK ve Svitavách a Obcí Koclířov. MěK Svitavy se podpisem této smlouvy zavazuje, že pro knihovnu obce zajistí např.:

                           1. metodickou, poradenskou a konzultační činnost

                           2. vzdělávání pracovníků knihovny

                           3. metodickou pomoc při zpracování statistických výkazů

                           4. pravidelné dodávání výměnných souborů knih.....

Součástí knihovny je i čítárna a veřejný internet, který se provozuje zatím na čtyřech místech.

Z prostředků Regionální školy obnovy venkova byla pořízena nová tiskárna s kopírkou, diaprojektor a promítací plátno.

Obecní knihovna s čítárnou byla v těchto nových prostorách a v tomto novém provedení slavnostně otevřena dne 6. června 2008.

Knihovna byla dokončena již dříve, ale zahájení provozu bylo závislé na otevření svitavské Fabriky a na přestěhování městské knihovny do nových prostor. Díky tomu obec mohla od svitavské knihovny levně odkoupit výdejní pult a regály na knihy. V knihovně funguje moderní elektronická evidence knih.

 

 

Něco málo z historie...

Dlouhodobější historie této knihovny není zdokumentována. Máme pouze  písemně doloženou existenci knihovny z roku 1951 a to podle přírůstkového seznamu knih. 

První přírůstkové seznamy knih jsou vedeny z roku 1951, odpisový seznam knih byl založen 04.09.1974.

Dne 07.10.1981 byla provedena revize v tehdejší knihovně pod názvem „Místní lidová knihovna, Koclířov“ Okresní knihovnou ve Svitavách.

V prosinci roku 1982 bylo evidováno     2510 knih.

V prosinci roku 1983 to bylo                   2600 knih.

V roce 1984 bylo Okresní knihovnou ve Svitavách z knižního fondu této knihovny odepsáno 774 knih z důvodu ztráty a opotřebení.

Dne 01.10.1990 byl založen přírůstkový seznam knih s metodikou Městské knihovny v Moravské Třebové.

A v prosinci roku 1991 bylo evidováno   2859 knih.

Od srpna roku 1992 je využíván výměnný fond.

V červnu a červenci roku 2004 (22.07.2004) byla provedena revize MěK ve Svitavách. Na základě přírůstkového seznamu (1-2859) a úbytkového seznamu (1-1534) podle evidenčních podkladů měl mít revidovaný knihovní fond 1325 svazků. Svazků na regále bylo 1066, svazků půjčených 48, svazků nezvěstných 211. 223 knih bylo při revizi vyřazeno z důvodu opotřebovanosti  nebo zastaralosti.

V současné době se v Obecní knihovně v Koclířov nachází cca 2000 knih + cca 200 knih z výměnného fondu.

Funkci knihovnice v Koclířově vykonávaly např.:

             pí. Jana Sýkorová, Ivana Přibylová, Jana Luláková, Ludmila Dlabačová, Helena Kulhanová a její dcera Lenka Goldbergová.

V současné době knihovnám ubývají čtenáři kvůli internetu, na němž si řada lidí najde to, co dříve hledala v knížkách. Ale na druhé straně právě internet zase přitahuje do knihoven nové návštěvníky. Lidí, kteří si přijdou vypůjčit knihu, je určitě méně než dříve.

V současné době máme v Obecní knihovně nově zaregistrováno asi 75 čtenářů.

 

KNIHOVNÍ ŘÁD OBECNÍ KNIHOVNY KOCLÍŘOV – byl vydán Obcí Koclířov dne 12.12.2003 s účinností od 01.01.2004

 

KNIHY – ZNAČENÍ KNIH

 

MEZINÁRODNÍ DESETINNÉ TŘÍDĚNÍ NAUČNÉ LITERATURY

 

MOŽNOST VYHLEDÁVÁNÍ V ELEKTRONICKÉM ON-LINE KATALOGU

 

 

VYPŮJČOVÁNÍ KNIH JE BEZPLATNÉ,

JEDINOU PODMÍNKOU JE

SLUŠNÉ ZACHÁZENÍ A VRÁCENÍ KNIH.

 

STÁLE PLATÍ

"KNIHA - PŘÍTEL ČLOVĚKA"

 

CO JE TO KNIHA?

Papír, písmo, obal. Pro některé prostředek k sebezdokonalování, učení, pro jiné brána do světa fantazie, která v každém z nás dřímá. Je to tak rozsáhlý svět, že je ho těžké zmapovat.

 

Pro každého z nás je v něm místo, osídlíme ho, zcela nás ovládne. Splní nám naše tajná přání, naše představy, naše sny.

 

Tento nádherný svět opouštíme v okamžiku dočtení poslední stránky, ale ne na dlouhou dobu. Vracíme se do něj s každou další knihou, kterou začínáme číst.

 

CITÁTY...

„Kniha je záchranný pás samoty.“

                            /Ramóz Goméz de La Serna/

 

„Knihy jsou nádobami ducha.“

                            /Thomas Mann/

 

„Knihy jsou nahromaděným pokladem světa, vhodným dědictvím pokolení a národů“                                                            /Henry David Thoreau/

 

„Kniha je základem poznání, učitelem věků, vládcem království ducha.“

                                                                                     /Seneca/

 

„Knihy jsou pro lidí tím, čím jsou pro ptáky křídla.“

                                                    /John Ruskin/

 

„Člověka je možno poznat podle knih, které čte.“

                                                          /Samuel/

 

„Dobrá a krásná kniha je ta, která plnými hrstmi rozsévá otazníky.“

                                                                  /Jean Cocteau/

 

„Čteš-li knihu napoprvé, poznáš nového přítele, čteš-li knihu podruhé, potkáš starého.“                                     /čínské přísloví/                          

 

„Knihy jsou němí učitelé.“

                      /Aulus Gellius/

 

„Bojte se člověka, který přečetl jen jednu knihu.“

                                                  /Denis Diderot/

 

„Květiny a knihy jsou pro mnohé lidí právě tak nezbytné jako denní chléb.“

                                                                            /Honoré De Balzac/

 

„Nemilovat knihy znamená nemilovat moudrost. Nemilovat moudrost však znamená stávat se hlupákem.“                                   /Jan Amos Komenský/

 

„Stinnou stránkou nových knih je, že kvůli nim nemáme čas číst staré.“

                                                                           /Joseph Joubert/

 

ČTENÍ BY MĚLO BÝT

SAMOZŘEJMOU A NEDÍLNOU

SOUČÁSTÍ NAŠEHO

KAŽDODENNÍHO ŽIVOTA.